Blog

Saç Kökü Klonlaması

Saç Kökü Klonlaması

Bir saç kökünden çok sayıda kök elde edilmesine sıklıkla saç klonlanması dendiğini duyabilirsiniz. Aslında bu yanlış bir terimdir. Klonlama terimi aslında farklı bir anlam taşır: Bir hücreye genler konulup, bir sonraki jenerasyonda kaynak hücrenin tıpa tıp aynısının elde edildiği tekniğe klonlama denir.

Tek bir saç kökünden yüzlerce hatta binlerce kök elde edilmesi işlemi ise ‘klonlama’ demek değildir. Bu tekniğe ‘hücre mühendisliği’ ya da zaman zaman ‘hücre tedavisi’ denilmektedir. Bu teknikte genler değil, hücreler rol oynamaktadır.

Hücreler vücudun yapı taşlarıdır. Hücreler bir organizmadan izole edilebilir ya da laboratuvar ortamında belli bir kültür maddesinin içinde üretilebilirler. Hücre tedavisi bu kültür hücrelerini uygun yere yerleştirmek anlamına gelir. Hücre tedavisi, deri ülserleri, atrit, yanık, diyabet, kanser, Parkinson hastalığı gibi farklı uygulama alanları açısından bakıldığında günümüz tıbbının umut vaad eden alanlarından biridir.

Hücre tedavisinin saç kaybının tedavisinde kullanılmasının gerekçeleri de açık ve heyecan vericidir. Eğer saç kökü laboratuvar ortamında çoğaltılıp binlerce saç köküne dönüştürülebilirse saç ekiminde önemli adımlar atılmış olacaktır.

Yapılan ön çalışmalar insan hücreleriyle de bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Ancak halen bu tedavinin etkili ve güvenilir olduğuna dair çalışmalar eksiktir.

Saç kökü klonlaması için çoğaltıcı hücre tedavileri ile ilgili aşılması gereken bir önemli adım doğal görünümlü saç elde etmektir. Bilindiği gibi kötü bir saç ekimi ile iyi bir saç ekimi arasındaki fark saçın tarama yönünü ne uygun ekilmesidir. Eğer üretilen kök saçın doğal yönünde olmazsa saç ekimi sonucu da doğal görünmeyecektir.

Laboratuvarda üretilen saç kökleri ile ilgili en önemli konu ise güvenilirliktir. Bu hücrelerin kullanılmasının ve vücuda tekrar uygulanmasının ardından tumor oluşumu sıklığının tam olarak değerlendirilememiş olması biz hekimleri daha dikkatli davranmaya zorlamaktadır.

Saç ekimi operasyonlarında hücre tedavisinin kullanılması fikri, yoğun bir şekilde saç cerrahisi yapan biz hekimlere umut veriyor olsa da, güvenle kullanılabilmek için yukarıdaki kaygıların giderilmesini heyecanla bekliyoruz.