Blog

Is It The Right Approach to Guarantee for Hair Transplant Result?

Is It The Right Approach to Guarantee for Hair Transplant Result?

Ülke genelinde saç ekimi konusunda son 5-6 sene içerisinde gerçekleşen gelişmeler sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa ve Arap ülkelerinde de saç nakli operasyonu talebini %350 lerin üstünde arttırmıştır.

Özellikle FUE saç ekim yönteminin gelişmesi ve Türkiye’nin dünyada FUE saç ekiminde bir numaralı adres olarak gösterilmesi.

En iyi saç ekimi kliniği arayışındaki , saç dökülmesinden müzdarip tüm erkek ve kadınları İstanbul’a toplamıştır.

Birçok ülkeye göre saç ekim fiyatların uygun olması ve yüksek hasta memnuniyeti, saç ekimini gerek bakanlık gerek yatırımcılar gözünde karlı bir medikal branş haline getirmiştir.

Dünyanın en ünlü saç cerrahisi uzmanlarının kısa süreli de olsa Fue Saç ekimi konusunda Türkiye’ye eğitim almaya gelmeleri ,ülkemizin bu branştaki başarısını perçinlemiştir.

Tüm bu gelişmeler her ne kadar mutluluk verici de olsa %100 saç ekiminde garanti vermek gerçekci değildir. Tıp biliminde başarı istatistiksel oranlar göz önüne alınarak değerlendirilir .

Saç ekim operasyonunuzu saç naklinde uzman bir plastik cerrahın yapması başarı oranını yükselteceği gibi doğal görünümlü bir saç ekimi sonucu elde etme şansınızı da arttıracaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 2 =