Blog

Başarısız Saç Ekimi Operasyonlarının Düzeltilmesi

Başarısız Saç Ekimi Operasyonlarının Düzeltilmesi

Graftlerin Çok iri olması ve ‘pluggy’ görünüm

Geniş aralıklar ile yapılan saç ekimleri veya tek kanal içine yerleştirilen çok sayıdaki saç folikülleri doğal görünümden uzak oldukları için saç ekimindearzu edilen bir sonuç alınmasına engel teşkil ederler.Bu durumda mevcut köklerin bazıları tekrar çıkarılır veya aralarına yeni bir saç ekimi daha yapılarak daha az dikkat çekmesi sağlanır.Her iki uygulama birleştirilerek saç ekimi düzeltme operasyonunun gerçekleştirilmesi de mümkündür.

 

Ön saç çizgisinin çok önde olması

Ön saç çizgisinin planlaması her zaman saç ekimi operasyonlarının asıl performansını belirlemiştir.Bu sebeple doğru konumlandırılmamış bir saç çizgisi , saç ekimi vakalarının doğal görünümüne zarar verecektir.Saç ekiminde çok önde oluşturulmuş bir saç çizgisinin düzeltimesi çoğunlukla ekilen köklerin geri çıkartılması ve sonrasında lazer tedavisi gerektirir.Kimi zaman,ekilmiş olan saç kökleri az sayıda ise lazer epilasyonu da uygulanabilir.

Ön saç çizgisinin çok geride olması

Başarısız saç ekimi sonuçları arasında verici alan müsaitse düzeltimesi en kolay olanlardır.Ön saç çizgisinin ikinci bir saç ekimi gerçekleştirilerek yeniden konumlandırılması mümkün olacaktır.

Çok keskin ve doğal görünmeyen saç çizgisi

Ön saç çizgimiz hiç bir zaman düz bir çizgi halinde olamaz.Doğal bir ön saç çizgisinde her zaman minik girintiler ve çıkmalar bulunur.Bu sebeple ön saç çizgisi yaratılırken bu kurallara dikkat etmek doğal bir saç ekimi sonucu için vazgeçilmezdir.Aksi durumlarda ,ön saç çizgisinin bir sıra (0.25 cm) kadar öne çekilerek ve bahsi geçen çıkmalar yaratılarak düzeltilmesi gerekir.

Saçların yön ve açılarının farklı olması

Saç ekiminde muhakkak ki saçların yön ve açılarının uyumlu bir beraberlik içinde olması gerekir.Aksi durumlarda oluşacak estetik olmayan sonuçların çözümü için yapılabilecek en mantıklı girişim saçların aralarının doldurulması ve uyumsuz olan ekim saçlarının tekrar çıkarılması olacaktır.