ד) אירוח שירותי ואיכותי

ד) אירוח שירותי ואיכותי

האנשים בתורכיה ידועים כמארחים נדיבים ואדיבים.עובדה זו באה לידי ביטוי בעיקר באזורי התיור הידועים של תורכיה.