ג) בתי חולים ברמה הגבוהה ביותר

ג) בתי חולים ברמה הגבוהה ביותר

בתי החולים בתורכיה הם ברמה הגבוהה ביותר, עם טכנולוגיה מתקדמת ביותר אותה לא תמצא ברוב בתי החולים באירופה ובארה"ב.